Danh mục trang trong Game Zing

Danh sách game

 • Forum
 • WebSite
 • Download
 • Chơi ngay

Thư viện download

Form tìm kiếm

Hướng dẫn Kiếm Thế

Trang chủ Tin tức >  Hướng dẫn Kiếm Thế

Hướng dẫn sử dụng Bùa Tăng Danh Vọng

Thứ tư, ngày 18, tháng 07, năm 2012

Để giúp quý nhân sĩ Kiếm Thể hiểu rõ hơn về tác dụng của các loại Bùa Tăng Danh Vọng, Bổn Trang thân mời nhân sĩ theo dõi những thông tin sau:

Phân loại

Có tất cả 03 loại Bùa Tăng Danh Vọng:

 • Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc.
 • Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm.
 • Bùa Tăng Danh Vọng Lãnh Thổ.

Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc

Hướng dẫn sử dụng
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc

Kiếm Thế

Điều kiện sử dụng

 • Nhân vật muốn sử dụng loại bùa này thì Danh Vọng Chúc Phúc phải đạt tối thiểu là cấp 03. Nếu thỏa điều kiện thì nhân vật có thể sử dụng Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc tối đa 07 cái/ tuần.
 • Mỗi lần sử dụng Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc sẽ tích lũy 40 điểm Danh Vọng Chúc Phúc.
 • Ngoài điểm danh vọng nhận được khi sử dụng các loại các loại Lệnh Bài Chúc Phúc (Sơ - Trung - Cao), Tiểu Du Long Lệnh (Hộ Thân Phù), Du Long Danh Vọng Lệnh (Hộ Thân Phù) thì nhân vật sẽ được cộng thêm điểm danh vọng tích lũy từ Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc.
 • Lưu ý: Mỗi ngày chỉ có thể dùng 1 trong 3 loại lệnh bài Chúc Phúc Sơ-Trung-Cao.

Kiếm Thế

Khi đã sử dụng Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc hết 07 lần trong tuần thì sẽ hiện thông báo của hệ thống.

Cách tính điểm khi sử dụng Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc
 • Mỗi lần sử dụng Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc sẽ tích lũy 40 điểm Danh Vọng Chúc Phúc.
 • 01 tuần có thể sử dụng tối đa 07 Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc, vậy điểm tích lũy tối đa của Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc trong tuần là 280 điểm.
 • Điểm danh vọng tối đa sẽ được cộng thêm từ Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ vật phẩm x 9.
 • Chi tiết cách tính điểm của từng loại lệnh bài:
Lệnh bài Điểm nhận được khi tích lũy 01 ngày Điểm nhận được khi tích lũy 01 tuần Diễn giải
Lệnh Bài Chúc Phúc Sơ 30 + 40 30 + 270
 • 30: Điểm danh vọng khi sử dụng Lệnh Bài Chúc Phúc Sơ .
 • 40: Điểm danh vọng tích lũy của Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc trong 1 ngày.
 • 270: Điểm danh vọng được cộng thêm từ Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ Lệnh Bài Chúc Phúc Sơ x 9 (30 x 09). Sau khi khấu trừ, điểm tích lũy trong Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc còn 10 điểm.
Lệnh Bài Chúc Phúc Trung 200 + 40 200 + 280
 • 200: Điểm danh vọng khi sử dụng Lệnh Bài Chúc Phúc Trung.
 • 40: Điểm danh vọng tích lũy của Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc trong 1 ngày.
 • 280: Điểm danh vọng được cộng thêm từ Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ Lệnh Bài Chúc Phúc Trung x 9, nhưng vì điểm tích lũy Bùa trong 1 tuần tối đa là 280 điểm, nên hệ thống chỉ tính là 280 điểm.
Lệnh Bài Chúc Phúc Cao 640 + 40 640 + 280
 • 640: Điểm danh vọng khi sử dụng Lệnh Bài Chúc Phúc Cao.
 • 40: Điểm danh vọng tích lũy của Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc trong 1 ngày.
 • 280: Điểm danh vọng được cộng thêm từ Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ Lệnh Bài Chúc Phúc Cao x 9, nhưng vì điểm tích lũy Bùa trong 1 tuần tối đa là 280 điểm, nên hệ thống chỉ tính là 280 điểm.
Tiểu Du Long Lệnh (Hộ Thân Phù) 860 + 40 860 + 280
 • 860: Điểm danh vọng khi sử dụng Tiểu Du Long Lệnh (Hộ Thân Phù).
 • 40: Điểm danh vọng tích lũy của Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc trong 1 ngày.
 • 280: Điểm danh vọng được cộng thêm từ Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ Tiểu Du Long Lệnh (Hộ Thân Phù) x 9, nhưng vì điểm tích lũy Bùa trong 1 tuần tối đa là 280 điểm, nên hệ thống chỉ tính là 280 điểm.
Du Long Danh Vọng Lệnh (Hộ Thân Phù) 8.600 + 40 8.600 + 280
 • 8.600: Điểm danh vọng khi sử dụng Du Long Danh Vọng Lệnh (Hộ Thân Phù).
 • 40: Điểm danh vọng tích lũy của Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc trong 1 ngày.
 • 280: Điểm danh vọng được cộng thêm từ Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ Du Long Danh Vọng Lệnh (Hộ Thân Phù) x 9, nhưng vì điểm tích lũy Bùa trong 1 tuần tối đa là 280 điểm, nên hệ thống chỉ tính là 280 điểm.

Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm

Hướng dẫn sử dụng
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm

Kiếm Thế

Điều kiện sử dụng

 • Nhân vật muốn sử dụng loại bùa này thì Danh Vọng Võ Lâm Liên Đấu phải đạt tối thiểu là cấp 04. Nếu thỏa điều kiện thì nhân vật có thể sử dụng Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm tối đa 07 cái/ tuần.
 • Mỗi lần sử dụng Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm sẽ tích lũy 450 điểm Danh Vọng Võ Lâm Liên Đấu.
 • Ngoài điểm danh vọng nhận được khi sử dụng các loại lệnh bài Lệnh Bài Liên Đấu (Hắc Thiết – Thanh Đồng – Bạch Ngân – Hoàng Kim), Tiểu Du Long Lệnh (Áo), Du Long Danh Vọng Lệnh (Áo) thì nhân vật sẽ được cộng thêm điểm danh vọng tích lũy từ Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm.

Kiếm Thế

Khi đã sử dụng Bùa Tăng Danh Vọng Võ Lâm Liên Đấu hết 07 lần trong tuần thì sẽ hiện thông báo của hệ thống.

Cách tính điểm khi sử dụng Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm
 • Với mỗi lần sử dụng Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm sẽ tích lũy 450 điểm Danh Vọng Võ Lâm Liên Đấu.
 • 01 tuần có thể sử dụng tối đa 07 Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm, vậy điểm tích lũy tối đa của Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm trong tuần là 3.150 điểm.
 • Điểm danh vọng được cộng thêm từ Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ vật phẩm x 9.
 • Chi tiết cách tính điểm của từng loại lệnh bài:
Lệnh bài Điểm nhận được khi tích lũy Bùa 01 ngày Điểm nhận được khi tích lũy Bùa 01 tuần Diễn giải
Liên Đấu Hắc Thiết Bài 200 + 450 200 + 1.800
 • 200: Điểm danh vọng khi sử dụng Liên Đấu Hắc Thiết Bài.
 • 450: Điểm danh vọng tích lũy của Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm trong 01 ngày.
 • 1.800: Điểm danh vọng được cộng thêm từ Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ Liên Đấu Hắc Thiết Bài x 9 (200 x 9). Sau khi khấu trừ, điểm tích lũy trong Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm còn lại 1.350 điểm.
Liên Đấu Thanh Đồng Bài 400 + 450 400 + 3.150
 • 400: Điểm danh vọng khi sử dụng Liên Đấu Thanh Đồng Bài.
 • 450: Điểm danh vọng tích lũy của Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm trong 01 ngày.
 • 3.150: Điểm danh vọng được cộng thêm từ Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ Liên Đấu Thanh Đồng Bài x 9, nhưng vì điểm tích lũy Bùa trong 1 tuần tối đa là 3.150 điểm, nên hệ thống chỉ tính là 3.150 điểm.
Liên Đấu Bạch Ngân Bài 600 + 450 600 + 3.150
 • 600: Điểm danh vọng khi sử dụng Liên Đấu Bạch Ngân Bài.
 • 450: Điểm danh vọng tích lũy của Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm trong 01 ngày.
 • 3.150: Điểm danh vọng được cộng thêm từ Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ Liên Đấu Bạch Ngân Bài x 9, nhưng vì điểm tích lũy Bùa trong 1 tuần tối đa là 3.150 điểm, nên hệ thống chỉ tính là 3.150 điểm.
Liên Đấu Hoàng Kim Bài 1.000 + 450 1.000 + 3.150
 • 1.000: Điểm danh vọng khi sử dụng Liên Đấu Hoàng Kim Bài.
 • 450: Điểm danh vọng tích lũy của Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm trong 01 ngày.
 • 3.150: Điểm danh vọng được cộng thêm từ Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ Liên Đấu Hoàng Kim Bài x 9, nhưng vì điểm tích lũy Bùa trong 1 tuần tối đa là 3.150 điểm, nên hệ thống chỉ tính là 3.150 điểm.
Tiểu Du Long Lệnh (Áo) 5.700 + 450 5.700 + 3.150
 • 5.700: Điểm danh vọng khi sử dụng Tiểu Du Long Lệnh (Áo).
 • 450: Điểm danh vọng tích lũy của Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm trong 01 ngày.
 • 3.150: Điểm danh vọng được cộng thêm từ Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ Tiểu Du Long Lệnh (Áo) x 9, nhưng vì điểm tích lũy Bùa trong 1 tuần tối đa là 3.150 điểm, nên hệ thống chỉ tính là 3.150 điểm.
Du Long Danh Vọng Lệnh (Áo) 57.000 + 450 57.000 + 3.150
 • 57.000: Điểm danh vọng khi sử dụng Du Long Danh Vọng Lệnh (Áo).
 • 450: Điểm danh vọng tích lũy của Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm trong 01 ngày.
 • 3.150: Điểm danh vọng được cộng thêm từ Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ Du Long Danh Vọng Lệnh (Áo) x 9, nhưng vì điểm tích lũy Bùa trong 1 tuần tối đa là 3.150 điểm, nên hệ thống chỉ tính là 3.150 điểm.

Bùa Tăng Danh Vọng Lãnh Thổ

Hướng dẫn sử dụng
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Bùa Tăng Danh Vọng Lãnh Thổ

Kiếm Thế

Điều kiện sử dụng

 • Nhân vật muốn sử dụng loại bùa này thì Danh Vọng Lãnh Thổ phải đạt tối thiểu là cấp 04. Nếu thỏa điều kiện thì nhân vật có thể sử dụng Bùa Tăng Danh Vọng Lãnh Thổ tối đa 07 cái/ tuần.
 • Mỗi lần sử dụng Bùa Tăng Danh Vọng Lãnh Thổ sẽ tích lũy 262,5 điểm Danh Vọng Lãnh Thổ .
 • Ngoài điểm danh vọng nhận được khi sử dụng các loại vật phẩm lãnh thổ (Hành Quân Phù Chú – Du Tử Hộ Thân Phù – Hình Thiên Chiến Bào – Bách Bộ Xuyên Dương Cung – Thiên Lý Chỉ Khát Đơn), Tiểu Du Long Lệnh (Nón), Du Long Danh Vọng Lệnh (Nón) thì nhân vật sẽ được cộng thêm điểm danh vọng tích lũy từ Bùa Tăng Danh Vọng Lãnh Thổ.

Kiếm Thế

Khi đã sử dụng Bùa Tăng Danh Vọng Lãnh Thổ hết 07 lần trong tuần thì sẽ hiện thông báo của hệ thống.

Cách tính điểm khi sử dụng Bùa Tăng Danh Vọng Lãnh Thổ
 • Mỗi lần sử dụng Bùa Tăng Danh Vọng Lãnh Thổ sẽ tích lũy 262,5 điểm Danh Vọng Lãnh Thổ.
 • 01 tuần có thể sử dụng tối đa 07 Bùa Tăng Danh Vọng Lãnh Thổ, vậy điểm tích lũy tối đa của Bùa Tăng Danh Vọng Lãnh Thổ trong tuần là 1.837,5 điểm.
 • Điểm danh vọng cộng thêm từ Bùa Tăng Danh Vọng Lãnh Thổ được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ lệnh bài x 9.
 • Chi tiết cách tính điểm của từng loại lệnh bài:
Vật phẩm Điểm nhận được khi tích lũy Bùa 01 ngày Điểm nhận được khi tích lũy Bùa 01 tuần Diễn giải
Hành Quân Phù Chú, Du Tử Hộ Thân Phù, Hình Thiên Chiến Bào, Bách Bộ Xuyên Dương Cung, Thiên Lý Chỉ Khát Đơn 14 + 126 14 + 126
 • 14: Điểm danh vọng khi sử dụng thành phẩm Tranh Đoạt Lãnh Thổ.
 • 126: Điểm danh vọng cộng thêm từ Bùa Tăng Danh Vọng Lãnh Thổ được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ thành phẩm TĐLT x 9 (14 x 09). Sau khi khấu trừ, điểm tích lũy trong Bùa Tăng Danh Vọng Lãnh Thổ còn 1.711,5 điểm.
Tiểu Du Long Lệnh (Nón) 4.400 + 262,5 4.400 + 1.837,5
 • 4.400: Điểm danh vọng khi sử dụng Tiểu Du Long Lệnh (Nón).
 • 262,5: Điểm danh vọng tích lũy từ Bùa trong 01 ngày.
 • 1.837,5: Điểm danh vọng cộng thêm từ Bùa Tăng Danh Vọng Lãnh Thổ được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ Tiểu Du Long Lệnh (Nón) x 9, nhưng vì điểm tích lũy Bùa trong 1 tuần tối đa là 1.837,5 điểm, nên hệ thống chỉ tính là 1.837,5 điểm.
Du Long Danh Vọng Lệnh (Nón) 44.000 + 262,5 44.000 + 1.837,5
 • 44.000: Điểm danh vọng khi sử dụng lệnh Du Long Danh Vọng Lệnh (Nón).
 • 262,5: Điểm danh vọng tích lũy từ Bùa trong 01 ngày.
 • 1.837,5: Điểm danh vọng cộng thêm từ Bùa Tăng Danh Vọng Lãnh Thổ được tính theo tỷ lệ sau: Điểm danh vọng từ Du Long Danh Vọng Lệnh (Nón) x 9, nhưng vì điểm tích lũy Bùa trong 1 tuần tối đa là 1.837,5 điểm, nên hệ thống chỉ tính là 1.837,5 điểm.

Tin tức

xem thêm

VNG Logo

Copyright © 2009 Zing. Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần VNG.
Giấy phép ICP số: 41/GP-TTĐT.

Top