Tin Võ lâm Truyền Kỳ 1

Trang chủ Tin tức >  Tin Võ lâm Truyền Kỳ 1

Thiên Trì Mật Cảnh - Tính năng mới nhất VLTK Miễn Phí

Thứ sáu, ngày 22, tháng 04, năm 2011

04/2011: Ra mắt tính năng mới Thiên Trì Mật Cảnh


Vào tháng 04/2011, Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí cho ra mắt tính năng Thiên Trì Mật Cảnh. Đồng đạo sẽ lần lượt vượt qua 4 tầng, tựa mê cung với nhiều quái thú cản đường...

NPC liên quan

NPC Ghi chú
Thiên Trì Mật Cảnh
Thần Bí Thương Nhân

- Vị trí: Tương Dương – Tọa độ: 194/199

- Chức năng: Đối thoại với NPC này để vào bản đồ Ngọn Núi Trường Bạch

Thiên Trì Mật Cảnh
Người tiếp dẫn Thiên Trì Mật Cảnh

- Vị trí: Ngọn Núi Trường Bạch – Tọa độ: 199/202

- Chức năng: Đối thoại với NPC này để vào tầng 1 Thiên Trì Mật Cảnh.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú
Thiên Trì Mật Cảnh
Lệnh Bài Thông Hành

- Nguồn gốc: Mua cửa hàng Tinh Luyện Thạch ở NPC  Thợ Rèn.

- Giá: 1 Tinh Luyện Thạch

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Không được ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng.

- Công dụng: Cá nhân vào trạng thái phi chiến đấu.

- Giới hạn: Chỉ sử dụng trong bản đồ Thiên Trì Mật Cảnh.

- Thời hạn sử dụng:  7 ngày

Thiên Trì Mật Cảnh
Lệnh Bài Thông Hành Nhóm

- Nguồn gốc: Mua cửa hàng Tinh Luyện Thạch ở NPC  Thợ Rèn.

- Giá: 8 Tinh Luyện Thạch

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Không được ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng.

- Công dụng: Tổ đội vào trạng thái phi chiến đấu.

- Giới hạn: Chỉ sử dụng trong bản đồ Thiên Trì Mật Cảnh.

- Thời hạn sử dụng:  Không giới hạn

Thiên Trì Mật Cảnh
Truyền Tống Phù Thiên Trì Mật Cảnh tầng 4

- Nguồn gốc: Bán trong Kỳ Trân Các

- Giá: 100 Xu

- Tính chất: Được giao dịch, bày bán. Không được ném ra. Bán ra 0 lượng.

- Cách sử dụng: Nhấn chuột phải để sử dụng.

- Công dụng: Truyền tống vào tầng 4 Thiên Trì Mật Cảnh

- Thời hạn sử dụng:  30 ngày

- Hình ảnh: Không giới hạn

Nội dung chi tiết

Báo danh
 • Đối thoại với NPC Thần Bí Thương Nhân ở Tương Dương (194/199) để vào bản đồ Ngọn núi Trường Bạch.
 • Sau đó, đối thoại với NPC Người tiếp dẫn Thiên Trì Mật Cảnh (199/202) để được truyền tống vào vị trí ngẫu nhiên ở tầng 1 Thiên Trì Mật Cảnh.
 • Nếu là 1 tổ đội thì đội trưởng có thể thực hiện việc đối thoại để đưa cả tổ đội vào cùng 1 vị trí ở tầng 1.
Tham gia
 • Sau khi vào tầng 1, nhân vật phải tự tìm đường lên tầng 2.
 • Tầng 1 là 1 mê cung. Nhiều loại quái sẽ cản đường. Để dễ dàng vượt tầng 1 hơn, cần thực hiện:

  + Nếu là cá nhân đơn lẻ có thể sử dụng Lệnh Bài Thông Hành để rơi vào trạng thái phi chiến đấu.

  + Nếu là tổ đội thì chủ tổ đội có thể sử dụng Lệnh Bài Thông Hành Nhóm để cả tổ đội rơi vào trạng thái phi chiến đấu.
 • Đường lên tầng 2 phải đi qua NPC Ẩn Sĩ Cao Nhân. Có 2 cách qua:

  + Nếu đã ở trạng thái phi chiến đấu thì có thể đối thoại với NPC Ẩn Sĩ Cao Nhân để qua.

  + Phải thu thập các vật phẩm Đao, Thương, Kiếm từ việc mở rương. Giao nộp các vật phẩm này cho NPC Ẩn Sĩ Cao Nhân để được học khinh công, sử dụng khinh công để qua.
 • Tại  tầng 2,  có 1 người hướng dẫn lên tầng 3. Nếu là tổ đội thì phải đợi tất cả các thành viên cùng lên tầng 3.
 • Tầng 3 có nhiều phòng. Mỗi phòng có 3 loại quái. Sau khi đánh bại quái, có thể nhận 50.000 điểm kinh nghiệm và 2 vạn lượng.
 • Cuối tầng 3 có đường dẫn lên tầng 4. Có thể sử dụng vật phẩm Truyền Tống Phù Thiên Trì Mật Cảnh tầng 4 để vào thẳng tầng 4.
 • Tầng 4, boss Hoàng Nhan Quảng Dương xuất hiện ngẫu nhiên trong ngày. Cá nhân hoặc tổ đội đánh bại được boss (có sát thương cao nhất lên boss) sẽ có thể nhận được phần thưởng ngẫu nhiên:
 • Số lượng Vật phẩm
  1 Đồ Phổ Tử Mãng Hạng Liên
  1 Đồ Phổ Tử Mãng Thượng Giới
  1 Đồ Phổ Tử Mãng Hạ Giới
  1 Đồ Phổ Tử Mãng Khí Giới
  30 Tử Tinh Khoáng Thạch
  20  Tinh Luyện Thạch

Lưu ý

 • Trong khi tham gia nếu bị rời mạng hoặc về thành dưỡng sức thì sẽ thoát ra khỏi bản đồ Thiên Trì Mật Cảnh.

Tin tức

xem thêm

VNG Logo

Copyright © 2009 Zing. Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần VNG.
Giấy phép ICP số: 41/GP-TTĐT.

Top