Tin Võ lâm Truyền Kỳ 2

Trang chủ Tin tức >  Tin Võ lâm Truyền Kỳ 2

Công thức nâng cấp trang bị Thương Ưng Tướng Quân

Thứ hai, ngày 20, tháng 08, năm 2012

Quý đồng đạo thân mến,

Theo thông tin đã đưa trước đó về sự xuất hiện của bộ trang bị Thương Ưng Tướng Quân, trong bản tin này, Bổn Trang sẽ chính thức gửi đến quý đồng đạo công thức nâng cấp để có thể sở hữu bộ trang bị quý hiếm Thương Ưng Tướng Quân, cụ thể như sau:

NPC liên quan

Hình ảnh Chức năng

Võ Lâm II

Học trò Thợ rèn Lưu

Tương Dương (176/182)

 • Nâng cấp trang bị Ngự Long Tống/ Liêu Tướng Quân lên thành Thương Ưng Tướng Quân.
 • Lưu ý:
  • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi khi nâng cấp Thành công.
  • Trang bị Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân nhận được có mức cường hóa +0.

Công thức

Công thc ghép Trường Hợp Ghi chú
 • 03 Thiên Quái Thạch
 • 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng)
 • 300 Vàng
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Khôi (bộ 3) +7 trở lên
Thất bại Mất 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng) + 300 Vàng
Mất 01 Thiên Quái Thạch + 300 Vàng
Thành công Nhận 01 Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Khôi (bộ 4) + 0
 • 03 Thiên Quái Thạch
 • 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng)
 • 300 Vàng
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Bào (bộ 3) +7 trở lên
Thất bại Mất 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng) + 300 Vàng
Mất 01 Thiên Quái Thạch + 300 Vàng
Thành công Nhận 01 Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Bào (bộ 4) + 0
 • 03 Thiên Quái Thạch
 • 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng)
 • 300 Vàng
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Chiến Trang (bộ 3) +7 trở lên
Thất bại Mất 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng) + 300 Vàng
Mất 01 Thiên Quái Thạch + 300 Vàng
Thành công Nhận 01 Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Trang (bộ 4) + 0
 • 03 Thiên Quái Thạch
 • 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng)
 • 600 Vàng
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Kỳ (bộ 3)
Thất bại Mất 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng) + 600 Vàng
Mất 01 Thiên Quái Thạch + 600 Vàng
Thành công Nhận 01 Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Kỳ (bộ 4)
 • 03 Thiên Quái Thạch
 • 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng)
 • 600 Vàng
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh Phù (bộ 3)
Thất bại Mất 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng) + 600 Vàng
Mất 01 Thiên Quái Thạch + 600 Vàng
Thành công Nhận 01 Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Phù (bộ 4)
 • 03 Thiên Quái Thạch
 • 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng)
 • 600 Vàng
 • Ngự Long Tống/Liêu Tướng Quân Lệnh (bộ 3)
Thất bại Mất 01 Hoàng Kim Đại Hồng Bao (999 Vàng) + 600 Vàng
Mất 01 Thiên Quái Thạch + 600 Vàng
Thành công Nhận 01 Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Lệnh (bộ 4)

Lưu ý

 • Hiệu quả Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ mất đi khi nâng cấp thành công.
 • Trang bị Thương Ưng Tống/Liêu Tướng Quân nhận được có mức cường hóa +0.

Các thông tin mới nhất về trang bị Thương Ưng Tướng Quân sẽ được Bổn Trang cập nhật trên trang chủ. Thân mời đồng đạo đón theo dõi để kịp thời nắm lấy cơ hội sở hữu cho mình một bộ trang bị mơ ước trong hành trình phiêu bạt chốn võ lâm.

Tin tức

xem thêm

VNG Logo

Copyright © 2009 Zing. Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần VNG.
Giấy phép ICP số: 41/GP-TTĐT.

Top